Zobrazit produkty

Oceľové konštrukcie

Rámy našich skladových hál sú vyrobené z oceľových rúrok a profilov, ktoré sú galvanicky pozinkované. Oceľové konštrukcie sú kvalitné, pevné a majú dlhú životnosť. Tvar a použitie konštrukčných prvkov je špeciálne a staticky vyrobený pre každý typ skladovej haly z našej ponuky jednotlivo. Kotevné systém konštrukcie haly nevyžaduje betónové základy, každý oblúk je zakončený svojou pätkou. Halu tak možno umiestniť na trávnatý povrch pomocou kotviacich základní alebo asfalt, betónové dosky, zámkovú dlažbu, apod. Spôsob jej inštalácia je potom určený konkrétnym typom povrchu. U daných typov je celková stabilita montovanej haly riešená zavetrovacím systémom.

montcom4
montcom5

Rámy našich skladových hál sú vyrobené z vysoko kvalitných oceľových rúrok, ktoré sú galvanicky pozinkované. Oceľové konštrukcie sú kvalitné, pevné a majú dlhú životnosť. Oceľové konštrukcie sú pre každú skladovú halu z ponuky odlišná. Všetky oceľové konštrukcie sú typizované pre naše oblúkové, plachotové haly čiže hangáre.

Kotevné systém konštrukcie montovanej haly nevyžaduje betónové základy, halu tak možno umiestniť na asfalt, betónové dosky, zámkovú dlažbu, alebo aj na trávnatý povrch pomocou kotviacich základní. Spôsob jej inštalácia je potom určený konkrétnym typom povrchu. Celková stabilita montovanej haly je riešená zavetrovacím systémom (u vybraných typov).