Zobrazit produkty

MONTÁŽ

Pokud nemáte na vlastní montáž haly časový prostor nebo potřebné osoby, případnou mechanizaci pro větší haly. Můžeme zajistit montáž haly my.
Jsme ve spolupráci s montážní firmou Site Support Services, s.r.o. 

 

U jednotlivých hal je uvedena základní cena montáže.
K základní ceně se přičítají náklady na dopravu a nocleh montérů, dopravu a pronájem mechanizace: nůžkové plošiny, jeřáb, atd…
Celková a konečná cena Vám bude vypočtena na požádání ať už požádáte přímo montážní firmu nebo nás: kontakt

 

ZÁRUKA 48 měsíců

Tato prodloužená záruční doba je poskytnuta na haly, které byly prodány od 1.1.2020 a vztahuje se pouze na haly, které byly smontovány montážní firmou:
Site Support Services, s.r.o.,
Edisonova 183/20
Ostrava-Habrůvka
70030
IČ: 04965086
DIČ: CZ04965086

Veškeré další záruční podmínky jsou totožné jako u záruky 24 měsíců (s vyjímkou a změnou na 48 měsíců)

ZÁRUKA 24 měsíců

 • 1.Prodávající poskytuje záruku za to, že dodané zboží si uchová užitné vlastnosti popsané v průvodní dokumentaci po dobu 24 měsíců, za předpokladu dodržení podmínek stanovených výrobcem a prodávajícím.
 • 2.Kupující je povinen vady písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději ve lhůtách uvedených v odstavci 3 tohoto článku.
 • 3.Kupující je oprávněn reklamovat:
  a)množstevní vady při převzetí
  b)vady jakosti:
  ba)zjevné do 10 dnů od převzetí zboží;
  bb)skryté do 10 dnů od zjištění kvalitativní vady,
  a to po celou dobu užitelnosti zboží;
  c)vady právní do 10 dnů od jejich zjištění.
 •  
 • 4.Kupující musí reklamaci dle odstavce 3 písm. b) tohoto článku uplatnit písemně. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna ve shodě s výše uvedenými lhůtami, je rozhodné datum podacího razítka, jímž byla reklamace uplatněna.
 • 5.Oznámení o vadách musí obsahovat:
  a)číslo faktury;
  b)číslo dodacího listu, pokud byl použit a liší-li se od čísla faktury
  c)popis vady, nebo přesné určení, jak se projevuje
  d)počet vadných kusů s uvedením kódového označení a názvu zboží.
 • 6.Prodávající neodpovídá za vady zboží, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího či jiných událostí, zejména:
  a)v důsledku nedodržení pokynů prodávajícího či výrobce o používání a údržbě zboží
  b)důsledkem nedodržení provozních, bezpečnostních nebo hygienických předpisů
  c)provedením svévolných zásahů a změn zboží nebo jeho násilným poškozením
  d)vlivem požáru okolí nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů